Download Big 4 Lớp 9 Bản PDF + Audio: Ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9

Bộ sách Big 4 Bộ Đề Tự Kiểm Tra 4 Kỹ Năng Lớp 9 bám sát chương trình sách giáo khóa với đa dạng bài tập để ôn luyện. Big 4 bao gồm các dạng bài tập cho cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Cấu trúc đề theo từng Unit của Big 4 như sau

  • Phonetics
  • Vocabulary and Grammars
  • Reading
  • Speaking
  • Listening
  • Writing

Học sinh được luyện tập, củng cố kiến thức ở các dạng câu hỏi khác nhau.

administrator

Leave A Comment