Cách tạo câu hỏi Kéo thả

Đầu tiên mời thầy cô xem video sau để hiểu rõ hơn về giao diện cũng như cách tạo dạng câu hỏi kéo thả

Cách tạo câu hỏi dạng kéo thả #

 • Bước 1: Tại mục Câu Hỏi, thầy cô chọn Dạng Kéo Thả rồi nhấn chuột vào Tạo Câu Hỏi
 • Bước 2: Điền tiêu đề và nội dung câu hỏi.
  Lưu ý, dạng kéo thả sẽ xuất hiện các khoảng trống trong đề, các thầy cô sẽ điền đáp án luôn vào phần khoảng trống đó.
  Lưu ý thầy cô có thể thêm ảnh, chèn bảng, thay đổi font chữ, màu sắc giống như trong file word.
 • Bước 3: Tạo khoảng trống.
  + Bôi đen từ thầy cô muốn tạo khoảng trống => sau đó click vào nút Tạo Khoảng Trống màu xanh phía trên
  + Xóa khoảng trống: Bôi đen lại phần thầy cô vừa tạo khoảng trống và click vào nút Xóa khoảng trống để loại bỏ khoảng trống.
  + Thêm gợi ý: Đặt chuột vào phần thầy cô muốn gợi ý cho học sinh, sau đó click vào nút Thêm gợi ý => viết gợi ý và nhấn nút gửi
  + Thêm từ: Thầy cô có thể thêm một số từ khác để tăng độ khó cho bài tập.
 • Bước 4: Thêm file nghe, video
  Ở cột bên phải, thầy cô nhấp vào nút Thêm video để thêm ảnh hoặc video cho bài tập này.

Bài tập dạng kéo thả sẽ hiển thị như sau

Powered by BetterDocs

Leave A Comment