Cách 3: Xem kết quả theo lớp học

Ngay sau khi học sinh nhấn nộp bài, hệ thống Ocanus đã tự động chấm điểm và lưu về tài khoản của cả giáo viên và học sinh.
Để xem điểm và kết quả của học sinh, mời thầy cô xem video dưới đây.

Cách xem kết quả của học sinh

Cách 1: Xem Kết Quả Theo Từng Bài Tập
Cách 2: Xem kết quả của từng học sinh
Cách 3: Xem tại theo lớp

Ở bài này, em sẽ hướng dẫn các thầy cô cách xem kết quả theo lớp. Mời thầy cô xem video và hướng dẫn bên dưới

 

Bước 1: Từ bảng điều khiển, thầy cô kéo chuột xuống và click vào mục Thống Kế
Tại đây, thầy cô sẽ xem được tất cả các đề đã tạo, đã giao cho bao nhiêu lớp và bao nhiêu học sinh và tổng tất cả là bao nhiêu lần nộp bài

Bước 2: Click vào đề thầy cô muốn kiểm tra. Để so sánh kết quả giữ các lớp
Bước 3: Click vào lớp thầy cô muốn kiểm tra để so sánh kết quả của học sinh trong lớp đó.

 

Powered by BetterDocs

Leave A Comment