Cách tạo câu hỏi tự luận

Đầu tiên mời thầy cô xem video sau để hiểu rõ hơn về giao diện cũng như cách tạo dạng câu hỏi Tự luận.

Cách tạo câu hỏi dạng tự luận #

  • Bước 1: Tại mục Câu Hỏi, thầy cô chọn Tự luận rồi nhấn chuột vào Tạo Câu Hỏi
  • Bước 2: Điền tiêu đề và nội dung câu hỏi.
    Lưu ý thầy cô có thể thêm ảnh, chèn bảng, thay đổi font chữ, màu sắc giống như trong file word.
  • Bước 3: Thêm file nghe, video
    Ở cột bên phải, thầy cô nhấp vào nút Thêm video để thêm ảnh hoặc video cho bài tập này.
  • Bước 4: Thêm giải thích cho câu hỏi
  • Tại phần Explanation thầy cô sẽ thêm giải thích cho câu hỏi đó.

Bài tập dạng Điền từ vào chỗ trống sẽ hiển thị như sau

Powered by BetterDocs

Leave A Comment