Cách tạo câu hỏi Reading chia 2 cột

Đầu tiên mời thầy cô xem video sau để hiểu rõ hơn về giao diện cũng như cách tạo dạng câu hỏi Reading chia 2 cột

Cách tạo câu hỏi dạng reading chia 2 cột #

  • Bước 1: Tạo danh sách câu hỏi cho phần reading
  • Bước 2: Nhập đoạn văn
    Ở phần Tạo Khối Câu Hỏi, thầy cô nhấp vào nút Thêm Khối và dán đoạn văn như trong ảnh. Thầy cô có thể thêm ảnh, video, file nghe, …
  • Bước 3: Chọn danh sách các câu hỏi cho đoạn văn. Ngay phía dưới đoạn văn có option chọn câu hỏi. Thầy cô click để chọn danh sách các câu hỏi tương ứng với đoạn văn đó.
  • Bước 4: Thay đổi màu nền của đoạn văn nếu muốn. Thầy cô click chuột vào phần thay đổi màu nền để chọn nền phù hợp cho đoạn văn thêm sinh động.
  • Bước 5: Lưu và xem trước

Powered by BetterDocs

Leave A Comment