Cách tạo một đề mới

Ocanus giúp thầy cô tạo các đề tiếng Anh online, có thể sử dụng bài tập ngay trong lớp học, hoặc dùng để làm bài tập về nhà. Giúp học sinh tương tác, tăng hiệu suất lớp học lên rất nhiều. Thầy cô vui lòng xem thêm Đề Tiếng Anh Mẫu tại website Ocanus.

Bước 1: Từ bảng điều khiển, nhấp chuột vào Tạo Đề Mới #

Bước 2: Thực hiện các bước cài đật #

Nhập tiêu đề, chọn danh mục, lớp học và chọn Trạng Thái của đề.
Lưu ý: có thể chọn nhiều lớp học cho cùng 1 đề

Cài đặt chung

 • Ngày bắt đầu, ngày kết thúc: Chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc cho bài tập. Trong trường hợp thầy cô để trống phần này, học sinh có thể làm đề bất cứ thời gian nào.
 • Thời gian làm bài: Giới hạn thời gian làm bài của học sinh. Đơn vị tính theo phút. Trường hợp giáo viên để trống phần này, học sinh sẽ không bị giới hạn thời gian làm đề
 • Sắp xếp câu hỏi: Chọn Default để sắp xếp câu hỏi theo thứ tự đã tạo. Chọn Random để đảo câu hỏi ngẫu nhiên
 • Giao diện đề: Có 2 giao diện đề cho thầy cô lựa chọn. One Page tức là sẽ show các câu hỏi, các khối theo thứ tự từ trên xuống dưới cùng 1 trang. Pagination giúp show các câu hỏi, các khối theo dạng gồm nhiều trang khác nhau, có nút Next/ Previous để di chuyển.
 • Số lần nộp bài: Thầy cố có thể giới hạn số lần nộp bài của học sinh: một lần hoặc nhiều lần. Trường hợp phần này để trống thí học sinh có thể làm đi làm lại đề nhiều lần

Giới thiệu

 • Phần giới thiệu giúp thầy cô điền một số thông tin lưu ý, hoặc kiến thức liên quan đến bài tập này, học sinh có thể xem phần giới thiệu trong quá trình làm bài.

Lời nhắn khi học sinh hoàn thành đề:

 • Giáo viên có thể tạo lời nhắn và tự động gửi cho học sinh khi học sinh làm xong bài.

Thiết lập nâng cao.

 • Ở đây, giáo viên có thể thêm tính năng gửi đáp án tự động cho học sinh và giới hạn điểm số học sinh cần đạt để xem được đáp án.

Bước 3: Tạo câu hỏi #

Ở phần này, thầy cô sẽ tạo đề dựa trên 5 dạng câu hỏi chính:

Thầy cô vui lòng xem hướng dẫn chi tiết từng dạng câu hỏi ở phía dưới và xem thêm video hướng dẫn

Bước 4: Tạo khối #

Vậy Khối là gì.
Khối là phần giúp thầy cô tạo dạng câu hỏi Reading chia 2 cột: một cột để hiện thị đoạn văn, còn một cột để chọn danh sách các câu hỏi.

Trong trường hợp phần đoạn văn để trống thì khối sẽ chỉ chia thành 1 cột hiển thị danh sách các câu hỏi trong khối đó

Lưu ý

 • Khối có thể bao gồm đoạn văn hoặc không
 • Có thể tạo nhiều khối khác nhau
 • Khi một khối được tạo, thì tùy vào đề sẽ cần phải sắp xếp tất cả các câu hỏi vào các khối khác nhau. Trong trường hợp câu hỏi không được chọn trong khối thì sẽ không được hiển thị trên đề.

Bước 5: Lưu và gửi link bài tập cho học sinh #

Thầy cô nhấn nút Lưu để lưu bài tập, Sau đó ở phần Xem link, thầy cô sẽ copy link và gửi cho lớp học của mình.

Powered by BetterDocs

Leave A Comment