Cách gửi link bài tập cho học sinh tại Ocanus

Sau khi thầy cô đã tạo xong bài tập, thầy cô chỉ cần lấy link và gửi cho cả lớp. Học sinh sẽ nhấp vào link đó, đăng nhập và làm bài.

Dưới đây là video hướng dẫn thầy cô cách lấy link bài tập để gửi cho học sinh.

Bước 1: Thầy cô cần lưu đề mà thầy cô vừa tạo bằng cách nhấn nút Lưu trong bài tập

Bước 2: Hai nút Xem TrướcXem Link Đề sẽ hiện sau khi thầy cô lưu đề

Thầy cô nhấn chuột phải vào nút Xem Link Đề và copy link

Bước 3: Thầy cô gửi link đó cho nhóm lớp, và học sinh sẽ nhấn vào link đó, sau đó đăng nhập bằng tài khoản thầy cô tạo và làm bài.

 

Powered by BetterDocs

Leave A Comment