Cách tạo câu hỏi điền từ vào chỗ trống nhiều đáp án đúng tại Ocanus

Ngoài tạo nhiều đáp án đúng cho dạng câu hỏi trắc nghiệm, tại Ocanus giáo viên có thể tạo nhiều đáp án đúng cho dạng câu hỏi điền từ vào chỗ trống.
Với các câu dạng Điền từ vào chỗ trống chỉ có 1 đáp án đúng, thầy cô vui lòng xem hướng dẫn Cách tạo câu hỏi điền từ vào chỗ trống.

Với các câu hỏi có nhiều đáp án đúng. Ví dụ với câu “he …like the car” thì học sinh có thể điền một trong 2 đáp án doesn’t hoặc does not đều đúng.

Vậy với các dạng bài tập nhiều đáp án đúng như thế này, mời thầy cô xem video và hướng dẫn bên dưới ạ

Bước 1: Thầy cô tạo dạng câu hỏi Điền từ vào chỗ trống như bình thường

Bước 2: Tại câu hỏi có nhiều đáp án, sau khi thầy cô bôi đen đáp an => tạo khoảng trống, thầy cố sẽ đặt chuột hoặc bôi đen lại đáp án đó, sau đó click vào Thêm đáp án khác.

Bước 3: Một cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra, thầy cô có thể thêm không giới hạn đáp án khác, và mỗi đáp án được add xong, thầy cô lưu ý cần nhấn nút Enter

Bước 4: Thầy cô nhấn nút Lưu phía dưới.

 

Powered by BetterDocs

Leave A Comment