Cách tạo câu hỏi trắc nghiệm

Đầu tiên mời thầy cô xem video sau để hiểu rõ hơn về giao diện cũng như cách tạo dạng câu hỏi trắc nghiệm

Cách tạo dạng bài tập trắc nghiệm #

  • Bước 1: Tại mục Câu Hỏi, thầy cô chọn Dạng Trắc Nghiệm rồi nhấn chuột vào Tạo Câu Hỏi
  • Bước 2: Điền tiêu đề của câu hỏi và điền nội dung câu hỏi vào phần đoạn văn bên dưới (nếu có)
  • Bước 3: Điền các đáp án ở phần Câu Trả Lời. Nhấn Thêm để thêm đáp án.
    Lưu ý: có thể chọn nhiều đáp án đúng cho 1 câu hỏi.
  • Bước 4: Thêm Media
    Ở cột bên phải, thầy cô sẽ thấy hiển thị dạng câu hỏi Trắc Nghiệm đã chọn, thầy cô có thể thay đổi dạng câu hỏi ở đây
    Click vào Thêm Video để thêm file nghe hoặc video cho câu hỏi.

Bài tập trắc nghiệm sẽ hiển thị như sau

Powered by BetterDocs

2 Comments to “Cách tạo câu hỏi trắc nghiệm”

Leave A Comment