Chỉnh sửa tên và xóa lớp học

Để chỉnh sửa tên và xóa lớp học, các thầy cô sẽ làm theo hướng dẫn sau

Bước 1: Click vào mục Lớp Học trên Bảng Điều Khiển, kéo chuột đến lớp học muốn sửa tên hoặc xóa.
Bước 2: Tại lớp học cần thay đổi thông tin hoặc xóa, click chuột vào dấu … ở góc bên phải màn hình
Bước 3: Chọn Sửa Thông Tin Lớp hoặc Xóa Lớp Học khỏi hệ thống

Powered by BetterDocs

One Reply to “Chỉnh sửa tên và xóa lớp học”

Leave A Comment