Cách tạo câu hỏi Dropdown

Đầu tiên mời thầy cô xem video sau để hiểu rõ hơn về giao diện cũng như cách tạo dạng câu hỏi Dropdown.

Cách tạo câu hỏi dạng dropdown #

 • Bước 1: Chọn dạng Dropdown => nhấn nút tạo câu hỏi
 • Bước 2: Thêm tiêu đề của câu hỏi
 • Bước 3: Thêm nội dung câu hỏi và bắt đầu tạo dropdown.
  + Bước 1: Bôi đen đáp án => nhấn tạo khoảng trống
  + Bước 2: Bôi đen đáp án vừa tạo khoảng trống => nhấn nút Tạo Dropdown. Một cửa sổ sẽ hiện ra, thầy cô điền thêm các đáp án khác cho câu hỏi.
  + Nếu muốn xóa khoảng trống, thầy cô bôi đen lại đáp an => nhấn nút Xóa khoảng trống/
  + Click nút Thêm gợi ý để thêm gợi ý cho học sinh.
 • Bước 4: Thêm video, file nghe nếu có
 • Bước 5: Explanation: Thêm phần giải thích cho bài tập đó

Bài tập dạng Dropdown sẽ hiển thị như sau

Powered by BetterDocs

Leave A Comment