Tạo mới lớp học

Cách tạo lớp học mới tại Ocanus
#

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào app.ocanus.com, từ bảng điều khiển, thầy cô sẽ nhấp vào Lớp Học
Bước 2: Điền tên lớp học và nhấn nút Gửi.
Bước 3: Sau khi nhấn nút gửi thì lớp học mới sẽ được thêm vào danh sách phía dưới

Powered by BetterDocs

One Reply to “Tạo mới lớp học”

Leave A Comment