Cách 2: Xem kết quả theo từng học sinh

Ngay sau khi học sinh nhấn nộp bài, hệ thống Ocanus đã tự động chấm điểm và lưu về tài khoản của cả giáo viên và học sinh.
Để xem điểm và kết quả của học sinh, mời thầy cô xem video dưới đây.

Cách xem kết quả của học sinh

Cách 1: Xem Kết Quả Theo Từng Bài Tập
Cách 2: Xem kết quả của từng học sinh
Cách 3: Xem tại theo lớp

Thầy cô có thể xem hướng dẫn cách 1: Xem Kết Quả Theo Từng Bài Tập. Và dưới đây là hướng dẫn chi tiết thầy cô xem kết quả theo cách 2: Xem kết quả theo từng học sinh.

Mời thầy cô xem video và hướng dẫn bên dưới

Bước 1: Từ Bảng Điều Khiển, thầy cô vào phần Học Sinh Của Tôi
Bước 2: Tại danh sách học sinh, thầy cô có thể tìm kiếm học sinh theo Tên, hoặc theo lớp

Bước 4: Sau khi tìm thấy học sinh trong danh sách, thầy cô click vào dấu “…” ở phía bên phải màn hình, và nhấp chuột Xem Báo Cáo

 

Bước 5: Danh sách đề giao cho học sinh Khôi được hiển thị

 

Click vào từng đề để xem kết quả làm bài của Khôi.

Powered by BetterDocs

Leave A Comment