Cách sử dụng đề từ thư viện đề nhanh chóng

Sau khi thầy cô import danh sách học sinh và lớp học thành công, thầy cô có thể sử dụng nguồn đề phong phú từ thư viện đề. Như vậy chỉ trong vòng 1 phút thầy cô có thể tạo xong 1 đề để học sinh làm bài.

Mời thầy cô xem video và hướng dẫn bên dưới để hiểu rõ hơn các thực hiện.

Bước 1: Thầy cô đăng nhập vào app.ocanus.com sau đó click vào Thư Viện Đề ở Bảng Điều Khiển

Bước 2: Chọn đề theo danh mục

Bước 3: Click vào dấu … ở đề, xem trước đề và click vào nút Sử Dụng Đề này

Bước 4: Sau khi đề được import, thầy cô chỉnh sửa lại thông tin và các cài đặt cho đề, sau đó thầy cô lưu lại

Bước 5: Thầy cô copy link đề tại mục Xem Link Đề rồi gửi cho học sinh.

 

Powered by BetterDocs

Leave A Comment